Talentgesprekken

15-06-2018

In veel functioneringsgesprekken draait het om het uiten van opbouwende kritiek met als doel dat de medewerker hiermee aan de slag gaat. Bij talentgesprekken draait het vooral om het benoemen van de talenten van de medewerker en het bekijken hoe deze talenten optimaal kunnen worden ingezet binnen de functie.

De focus op de sterkten in plaats van de zwakten

Bij talentgesprekken ligt de focus dus op de sterke punten van een medewerker. Deze sterke punten kunnen goed worden ingezet binnen het bedrijf, maar het is zelden zo dat de talenten optimaal worden benut. Tijdens een talentgesprek kan er worden vastgesteld welke talenten er zijn en hoe deze beter kunnen worden ingezet binnen de functie. Hoe meer een werknemer zijn of haar talenten kan inzetten binnen de functie, hoe meer tevreden deze zal zijn over het werk. Er komt geen kritiek voor binnen een talentgesprek en dit zorgt ervoor dat de sfeer veel aangenamer is.

Optreden als coach

Tijdens een talentgesprek treedt de werkgever of leidinggevende eigenlijk op als coach. Het is de taak van deze persoon om de medewerker de nodige motivatie te bieden om de talenten verder te ontwikkelen en effectiever in te zetten voor het bedrijf. Aanmoediging is een vast onderdeel van de talentgesprekken. Medewerkers kiezen liever voor een talentgesprek dan voor een functioneringsgesprek, juist omdat zij tijdens de talentgesprekken vooral waardering te horen krijgen. Dit heeft een positieve werking op de onderlinge band, op de werksfeer en natuurlijk ook op de prestaties van de werknemer.

De gesprekken buiten de deur plannen

Veel bedrijven kiezen ervoor om de talentgesprekken te laten plaatsvinden op een andere locatie dan op de werkvloer. Het is belangrijk dat er tijdens een talentgesprek een ontspannen, aangename en persoonlijke sfeer bestaat waarin vrij gesproken kan worden. Er moet ruimte zijn om met elkaar te lachen en om volledig eerlijk met elkaar te zijn. Om dit te stimuleren kiezen veel ondernemingen ervoor om de talentgesprekken te laten plaatsvinden in een horecagelegenheid of bijvoorbeeld in een nabijgelegen natuurgebied. Hierdoor krijgt het talentgesprek de sfeer van 'met vrienden onder elkaar' en dit komt het gesprek ten goede.

Mijn rol als talentadviseur

Door online assessments toe te passen en de uitslag daarvan te benutten voor de talentgesprekken krijgt u extra inzicht in uw [verborgen] talenten: waar ligt uw talent? U krijgt inzicht in uw motivatie: wat zet u in beweging, wat inspireert u wanneer het gaat om uw loopbaan? Waar liggen uw drijfveren? Wat zijn uw ambities? Waar ligt uw ontwikkelingsbehoefte?Op welke plek floreert u het beste? In wat voor bedrijfscultuur komt u het beste uit de verf? Hoe wilt u worden aangestuurd? Wat voor stijl van leidinggeven zorgt ervoor dat u het beste uit uzelf haalt. Hoe geeft u vorm aan uw carrièrepad? Hoe pakt u de regie over uw eigen loopbaan? Deze informatie uit de testrapporten worden in het gesprek betrokken en ingebracht door mij voor meer inzicht.

Tevens wordt een coachrapport verstrekt waar werknemer en werkgever hun voordeel mee kunnen doen bij het uitzicht op verdere talentontwikkeling na dit gesprek.